onsdag 20 mars 2013

Naturligt

Jag är nog ganska miljömedveten,
eller ska jag titulera mig som sparsam?
Eller är jag en samlare som inte kan slänga 
bort saker och ting?
Jag gillar att återanvända grejer och det 
kan väl räknas med i det ekologiska tänket?
Jag låter inte vattnet rinna från en kran mer än
nödvändigt, det känns som slöseri.
Jag tar hand om regnvattnet och vattnar
mina odlingar. 
Jag förmår inte ens att släppa ett kvitto
på bar mark, utan bär med mig det hem om
inte lämplig skräpbehållare dyker upp.

Detta kan väl kategoriseras som 
ett ekopyssel?
Nötskalen som återanvänts och blivit till
blomster, björkriset som tagits tillvara  från ett
nerhugget träd. Lilla tomten/ vätten
som någon annan skänkt vidare istället för att
slänga i soporna...

Här har jag gjort tre kransar i olika
storlekar för ett tredimensionellt utseende.
Blommorna har limmats fast, likaså
lilla tomten...

Naturliga kulörer passar bra in
i bastuboden, där jag tänkt att denna
slutligen ska hamna :-)

Inga kommentarer: