fredag 11 januari 2013

Fredag


Ett minne blott.
Det lilla skjulet har jämnats med marken.
Skogen vid vår tomt har börjat
genomgå en förvandling, jag hoppas att
det inte kommer att se alldeles förfärligt ut när det 
är klart. Vintertid är solen mestadels frånvarande på
vår gård, någon enstaka gång har solstrålen
skymtat mellan träden. Så nu går vi mot
ljusare tider...:-)

Inga kommentarer: